Oplossingen op uw gebied

Petrochemie

Conserveren is de basis van de duurzaamheid van uw installatie.

lees meer

Riooltechniek

Rioolreiniging en aanleg uitgevoerd door TotaalClean.nl 

lees meer

Waterzuivering

Waterzuiveringsinstallaties worden blootgesteld aan erosie, corrosie en chemische aantasting

lees meer

Energiecentrales

Wij bieden kosteneffectieve oplossingen door reparatie in plaats van vervanging.

lees meer

Olie en Gas

Om down time te verminderen leveren wij een breed scala aan hoge temperatuur, H2S, en SRB bestendige producten.

lees meer

Scheepsbouw

Wij herstellen en beschermen zodat dit vermindering van de onderhoudskosten en reparatie frequentie oplevert.

lees meer

Papierfabrieken

In de pulp- en papierindustrie, resulteren problemen zoals erosie, corrosie, en slijtage in ongeplande shutdowns.

lees meer

Onderhoud

We werken het liefste zo met onze klanten samen dat ze ons zien als een verlengstuk van hun eigen technische dienst.

lees meer

Vloeren en daken

Een goede vloer draagt bij aan de veiligheid en hygiëne.

lees meer